Samen Leren Werken

Samen Leren Werken

Praktijk voor remedial teaching en begeleiding op het gebied van gedrag en motoriek

Samen Leren Werken

Rekenen

Rekenspecialist en -coach

Als rekenspecialist en -coach houd ik me bezig met kinderen die moeite hebben met leren rekenen of zelfs vastgelopen zijn binnen het rekenonderwijs. Deze kinderen hebben (ernstige) rekenproblemen en mogelijk dyscalculie.
Ik proberen inzicht te krijgen op de rekenproblemen die het kind ondervindt door middel van een intakegesprek met ouders en informatie van school. Met behulp van diagnostisch onderzoek ga ik na hoe groot de achterstand van het kind is en waar zijn specifieke problemen liggen. Door middel van onderzoek probeer ik rekenproblemen of het vermoeden van dyscalculie te achterhalen. Daarbij interpreteer ik de bestaande (toets-) gegevens en neem aanvullende testen af. Ik heb gesprekken met het kind en kijk en luister ik naar hoe hij tot oplossingen komt en welke manieren hij daar bij gebruikt (leerstijlen en leerstrategieën). Tevens kijk ik naar het gedrag. Kan het kind plannen, zich concentreren en aan de taak houden? En naar de motoriek. Hiaten in de motorische ontwikkeling kunnen ook voor leerproblemen zorgen.
Als alle gegevens bekend zijn, breng ik advies uit aan ouders over de vorm van de hulp en begeleiding.
Soms is het nodig om terug te gaan naar de basis van het rekenen. Dan kan het Jamara rekenen een uitkomst bieden.

Jamara rekenen

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het Centrum voor nieuwe leerstrategieën (CNLS). Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn mogelijk gebaat bij Jamara.

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

• hoeveelheids- en getalbegrip
• getalstructuur
• automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij Jamara. Daarbij wordt uitgegaan van één strategie, met zo min mogelijk handelingen en zo min mogelijk talige rekenactiviteiten.

Samen Leren Werken biedt:

• Een uur rekenen per week.
   Dat bestaat uit 45 minuten individuele begeleiding en 15 minuten voorbereiding;
• Begeleiding op het gebied van (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie;
• Begeleiding op het gebied van rekenen middels de Jamara methode;
• Een rekenonderzoek.


Samen Leren Werken

Ontdekken = Leren • Leren in samenhang • Dat werkt!


Telefoon: +31 (0)657011100 | Email: info@samenlerenwerken.eu


KvK: 65036638 • LBRT: 163066

website gemaakt door: Emile van der Kraan • DQP