Samen Leren Werken

Samen Leren Werken

Praktijk voor remedial teaching en begeleiding op het gebied van gedrag en motoriek

Samen Leren Werken

Remedial teaching

Een remedial teacher (rt-er) biedt begeleiding en specialistische hulp aan kinderen waarbij het leren niet (meer) vanzelf gaat. Kinderen kunnen onder hun eigen niveau gaan presteren, doordat er sprake is van een leer- en of gedragsprobleem of -stoornis. Bij leerproblemen kun je denken aan problemen bij rekenen, taal, spelling, woordenschat, schrijven en leren hoe te leren. Bij gedragsproblemen kun je denken aan onzekerheid, faalangst, motivatie, het niet meer naar school willen en daarnaast stoornissen waaronder autisme, AD(H)D, syndroom van Down of zaken als diabetes en visusproblemen. Een kind kan moeite hebben zich te concentreren, dingen te onthouden, zaken te plannen. Ook op motorisch vlak kan het zijn dat uw kind problemen ondervindt.

Deze zaken kunnen er voor zorgen, dat het leren stagneert. De kinderen hebben dan extra aandacht, begeleiding en zorg nodig. De school kan dit niet altijd in voldoende mate bieden. Dit bied ik wel. Dit geldt ook voor kinderen die meer aan kunnen en hoger dan gemiddeld presteren.

Ouders willen dat kun kind zich prettig voelt, dat het met plezier naar school gaat, vrienden maakt en houdt, mee kan met de lesstof of juist uitgedaagd wordt. Als rt-er bied ik begeleiding op maat, waardoor jouw kind weer groeit en verder kan.

Verschil tussen bijles of huiswerkbegeleiding en rt?

Bij bijles of huiswerkbegeleiding wordt over het algemeen herhaald wat in de lessen aan bod is gekomen.
Bij rt wordt maatwerk geboden. De behandeling wordt afgestemd op de problemen van het kind. De rt-er maakt gebruik van gespecialiseerde technieken, vaardigheden en leerstrategieën. Hierdoor leert jouw kind zijn problemen zelfstandig aan te pakken. Jouw kind wordt vaardiger en leert zichzelf en zijn eigen manier van werken beter kennen. Hierdoor gaat het leren en functioneren op school ook beter.

Samen Leren Werken biedt:

• Een uur remedial teaching per week.
   Dat bestaat uit 45 minuten individuele begeleiding en 15 minuten voorbereiding;
• Begeleiding op het gebied van lezen, taal, woordenschat, spelling, rekenen en schrijven;
• Begeleiding op het gebied van motivatie, taak-werkhouding, concentratie en leren hoe te leren;
• Begeleiding op het gebied van gedrag;
• Begeleiding op het gebied van de motoriek.

Samen Leren Werken

Ontdekken = Leren • Leren in samenhang • Dat werkt!


Telefoon: +31 (0)657011100 | Email: info@samenlerenwerken.eu


KvK: 65036638 • LBRT: 163066

website gemaakt door: Emile van der Kraan • DQP