Samen Leren Werken

Samen Leren Werken

Praktijk voor remedial teaching en begeleiding op het gebied van gedrag en motoriek

Samen Leren Werken

Sociale vaardigheid

Een goed contact met leeftijdsgenoten is belangrijk. Iedereen heeft sociale vaardigheden nodig om contact te kunnen leggen, vrienden te maken, grenzen aan te geven, om te kunnen gaan met feedback, conflicten maar ook complimenten. Soms zijn deze vaardigheden nog niet voldoende ontwikkeld. Hierdoor kan een kind zijn of haar zelfvertrouwen kwijtraken, zich terugtrekken, angstig worden, of juist ongeremd en agressief. Dat is niet fijn. Het doel van de begeleiding is te werken aan de persoonlijke leerdoelen, waardoor jouw kind zich prettig voelt en zich meer kan ontwikkelen. Denk hierbij aan: zelfvertrouwen vergroten, leren luisteren, vragen stellen, op je beurt wachten, samenwerken, contact maken en onderhouden, leren voor jezelf opkomen, gevoelens herkennen en benoemen, inleven in een ander, kijken naar je eigen gedrag en wat daar het gevolg van is, leren omgaan met complimenten, feedback en kritiek.

Samen Leren Werken biedt:

• Individuele begeleiding op gebied van sociale vaardigheden / gedrag.
   De begeleiding wordt afgestemd op de persoonlijke hulpvraag;
   leren structuren, voorbereiden op toetsen;
• Een cursus sociale vaardigheden gebaseerd op de STERKerSTAAN methode.
   De cursus is in een groep van 4 – 6 kinderen in de leeftijd van 8 –tot 14 jaar.
   Zo is er voldoende aandacht voor iedereen. We werken en leren samen van en met elkaar.

Samen Leren Werken

Ontdekken = Leren • Leren in samenhang • Dat werkt!


Telefoon: +31 (0)657011100 | Email: info@samenlerenwerken.eu


KvK: 65036638 • LBRT: 163066

website gemaakt door: Emile van der Kraan • DQP