Samen Leren Werken

Samen Leren Werken

Praktijk voor remedial teaching en begeleiding op het gebied van gedrag en motoriek

Samen Leren Werken

Werkwijze

Hoe werk ik

Een kind groeit en ontwikkelt zich op de gebieden leren, gedrag en motoriek. Dit gebeurt niet na elkaar, maar in samenhang. Deze drie onderdelen hebben invloed op elkaar en kunnen niet zonder elkaar groeien.

Door te bewegen worden jouw hersenen wakker en actief. Je kunt je beter concentreren en je kunt wat je leert ook beter onthouden. Het leren gaat makkelijker. Door te bewegen voel je je fitter en merk je dat je meer aan kunt. Dat voelt fijn. Je zelfvertrouwen groeit. Daardoor wil je nog meer dingen ontdekken. En dat is toch wat je wilt!

In mijn begeleiding bied ik dit samen aan. Ik combineer het aanleren van dingen zoals lezen en rekenen met beweging en spel. Het accent ligt op wat jouw kind nodig heeft.Samen Leren Werken
Werkwijze algemeen

 • Neem contact met me op via mail of telefoon.
 • Ik neem contact met je op voor het maken van een afspraak voor een gratis kennismakings- gesprek.
 • Tijdens het korte kennismakingsgesprek leg je je hulpvraag voor en leg ik mijn werkwijze uit.
 • Daarna kun je beslissen of je gebruik wilt maken van mijn begeleiding.
Werkwijze remedial teaching, huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheid individueel, motoriek

Je hebt besloten van mijn begeleiding gebruik te maken.

 • Er volgt een onderzoeks- en analyseperiode. Daarin zit een intakegesprek van één uur waarin de hulpvraag verder uitgediept wordt en er naar beschikbare gegevens zoals toetsen, handelingsplannen, onderzoeken, medische gegevens en de ontwikkeling van uw kind gekeken wordt;
 • In overleg met jou neem ik contact op met school en eventuele andere hulpverleners. Dit om de begeleiding van alle betrokkenen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en een zo compleet mogelijk beeld te krijgen;
 • Ik maak een offerte en een handelingsplan welke door jou en mij worden ondertekend;
 • Deze periode wordt afgesloten met een handelingsplan voor een periode van ongeveer 12 weken;
 • In een handelingsplan staat o.a. aan welke doelen er gewerkt wordt, op welke manier we dat gaan doen om deze doelen te bereiken en alle afspraken. Het plan wordt door jou en mij ondertekend;
 • De begeleiding start normaal gesproken binnen 1 à 2 weken. Jouw kind krijgt één uur per week begeleiding, waarvan 45 minuten individueel en 15 minuten voorbereidingen en verwerking van de begeleiding;
 • In de laatste week van de periode is geen begeleiding, maar vindt een evaluatiegesprek met jou (en eventueel jouw kind) plaats. We bekijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de begeleiding voldoende is geweest. Ik informeer school;
 • – Indien nodig volgt er een nieuwe periode. Jij bekijkt op dat moment of jullie verder willen met de begeleiding, of niet;
 • Voor een nieuwe periode wordt opnieuw een handelingsplan en een offerte opgesteld;
 • Met een eindgesprek wordt de begeleiding helemaal afgesloten. Dit is een gesprek met jullie samen, het handelingsplan wordt geëvalueerd, er volgt een eindverslag. Dit wordt in overleg met ouders ook doorgestuurd en indien nodig besproken met school.
Werkwijze sociale vaardigheid cursus

Je hebt besloten van mijn begeleiding gebruik te maken.

 • Er volgt een intakegesprek met jou en jouw kind en van maximaal één uur waarin de hulpvraag verder uitgediept wordt, persoonlijke leerdoelen worden opgesteld en ik uitleg geef over de opzet van de cursus;
 • Hiervan wordt een verslag gemaakt en door jou en mij ondertekend;
 • Ik maak een offerte en een handelingsplan welke door jou en mij worden ondertekend;
 • In overleg met jullie neem ik contact op met school;
 • De cursus bestaat uit 8 trainingen van anderhalf uur per week;
 • De cursus is geschikt voor kinderen van 8 t/m 14 jaar;
 • Er wordt van de kinderen verwacht dat zij oefeningen en opdrachten thuis (en op school) doen;
 • De kinderen krijgen een werkboek wat elke week mee naar de cursus gaat;
 • Na afloop van iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een algemene samenvatting in de map en school via de mail. Met deze samenvatting is iedereen op de hoogte van het onderwerp dat die week is besproken en kunt u daar op inspelen.
 • Na afloop is een eindgesprek met het kind en de ouders van maximaal één uur, waarin de persoonlijke leerdoelen en de cursus worden geëvalueerd;
 • Hiervan wordt een verslag gemaakt en door jou en mij ondertekend
Wil je meer weten over de opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd, kijk dan bij achtergrond.

Wil je meer weten over mij als persoon, kijk dan bij even voorstellen.
Samen Leren Werken

Ontdekken = Leren • Leren in samenhang • Dat werkt!


Telefoon: +31 (0)657011100 | Email: info@samenlerenwerken.eu


KvK: 65036638 • LBRT: 163066

website gemaakt door: Emile van der Kraan • DQP